НОВИНИ

 

Увеличаване на лимита за безконтактно плащане с карта без въвеждане на ПИН

05.06.2020

Превенцията на нашите клиенти е от първостепенно значение в настоящата ситуация. Поради това и във връзка с извършена от страна на Международните картови организации промяна на определяния от тях максимален лимит за извършване на безконтактни картови операции без ПИН, размерът му се  увеличава от 50 лв. на 100 лв.  

Допълнително, в отговор на изискванията на законодателството и с цел да гарантираме сигурността на средства на нашите клиенти и да минимизираме риска от измамни транзакции с банкова карта, въведохме допълнителна идентификация при извършване на безконтактни транзакции без ПИН, в следните случаи:

  • в случай че преди безконтактна транзакция са извършени пет поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН, се изисква въвеждане на ПИН при шестото поредно безконтактно плащане, независимо от сумата на транзакцията;
  • в случай че общата сума на едно или няколко поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН достигне 150 евро/валутна равностойност, се изисква въвеждане на ПИН при следващото безконтактно плащане.